درباره ما

در سال 1966، عمده فروش اسباب بازی درگیر در اواخر بنیانگذار NACI AKKOCA به حیوانات حس کنجکاوی و در باغ خود است که تغذیه 3-5 با شروع مرغ بزرگ این شرکت در 1970s شروع به استفاده از ترکیبی از جوجه ها توزیع کننده منطقه اژه جهان شرکت مشهور در است که شتاب به دست آورد امروز آمده است تا. 

 

 طیور Akkoca می توانید از نقشه ما را از چگونگی تماس با شرکت یا +90 232 853 88 21 شماره تلفن را مشاهده کنید می توان در یافت